Единствената причина, поради която някои удрят малките е, че те не могат да отвърнат на удара, смятат будистите от „Покрива на света“.

Четири са основните правила за възпитание на децата, залегнали в културата и традициите на народа на Тибет. Безспорно влияние оказва фактът, че изповядват будистката религия и живеят в суровите условия на „Покрива на света“. Тежкият живот ги е направил по-мъдри и устойчиви и ги е накарал да възпитават децата си така, че да израснат като силни, самостоятелни и устойчиви хора.

Тибет е наречен така, защото е разположен в една от най-високите планински вериги – Хималаите. Там се намират едни от най-високите върхове Джомолунгма (Еверест) – 8848 м; Даулагири – 8172 м; Анапурна – 8078 м; Манаслу – 8125 м; Чо Ою – 8153 м; Макалу – 8481 м; Лхотце – 8501 м. Средната надморска височина в Тибет е 4 000 м.

Най-важното нещо в тибетското възпитание – никакви унижения и телесни наказания. Единствената причина, поради която някои удрят децата е, че те не могат да отвърнат на удара, категорични са тибетци.

Период 1: до 5 години

Отношението към детето е “като към цар”. Нищо не може да му се забранява, само се отвлича вниманието му. Ако то прави нещо опасно, се показва уплашено лице и се издава уплашен вик. Детето разбира този език перфектно. По това време се възпитават активност, любопитство, интерес към живота.

Детето все още не е в състояние да изгради дълга логическа верига. Например, като счупи скъпа ваза. То не разбира, че за купуването на тази ваза трябва много да се работи за да се спечелят пари. Наказанието ще възприеме като потискане от позиция на силата. Така го научавате не да държи внимателно вазата, а да се подчинява на този, който е по-силен. Необходимо ли ви е това?

Период 2: 5 до 10 години

В това време детето трябва да се третира “като роб.” Да му се поставят задачи и да се иска изпълнението им. Вие можете да го наказвате за неизпълнение (но не и физически). По това време активно се развива интелектът. Детето трябва да се научи да предсказва реакциите на хората от неговите действия, да предизвиква положително отношение към себе си и да избягва негативни прояви. В това време не се страхувайте да “зареждате” със знания детето си.

Период 3: 10 до 15 години

Как да се държите с детето? Като с равен. Не на равни начала, а именно “като с равен”, тъй като вие имате повече опит и знания. Съветвайте се с него по всички важни въпроси, насърчавайте неговата независимост. Своята воля налагайте с “копринена ръкавица” в процес на обсъждане, съвети, консултации. Ако не ви харесва нещо, то акцентирайте вниманието му към негативните последици, като избягвате директни забрани. В това време то формира самостоятелност и независимост на мисълта.

Последен период: от 15 години

Отнасяйте се него с уважение. Да се възпитава детето е твърде късно, а просто трябва да се възползвате от плодовете на своя труд.

Какви са последствията от неспазването на тези правила?

  1. Ако се потиска детето под 5 г., се потиска неговата жизненост, жажда за живот, интелигентност. Научава се да се подчинява сляпо и на груба сила. Това го прави лесна плячка за всички видове злодеи.
  2. Ако продължавате да го глезите след 5, детето ще израсте инфантилно, неспособно да работи и като цяло да полага духовни усилия.
  3. Ако продължите да опекунствате детето като малко след 10, то ще расте несигурно, ще зависи от няколко по-независими приятели, които не винаги могат да оказват необходимото влияние.
  4. Ако не уважавате детето след 15, то няма да ви прости и ще ви изостави при първа възможност.

Виж още: Защо япончетата никога не плачат

 

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>