Необикновеният проект на Робърт Кенън кара хората по нов начин да погледнат на студените каменни статуи. Неговите творби се „движат“ и са пълни с живот.

terraform4

Венера Милоска в гръб и Аполон.

Венера Милоска и Аполон.

Американският скулптор Робърт Кенън кара хората по нов начин да погледнат на бездушните студени скулптури, като им вдъхва живот. В творбите му обраслите с мъх и дребни треви каменни извивки на статуите изглеждат, сякаш са пълни с живот. Мъхът расте и се изменя, докато камъкът остава неподвижен.

Самите скулптури изглеждат сякаш са станали такива с времето, леко разрушени под въздействието на природните фактори и даващи място за нов живот. Затова изглеждат обвити в тайнственост. Сред скуллптурите има статуи на Аполон и Венера Милоска, фигури на животни, абстрактни обекти и много други.

Робърт Кенън казва, че скулптурите, които растат, движат се и се променят, са любимите му неща. Нарекъл е проекта си Terraform Sculptures (от лат. terra-земя, form-форма). Тераформирането е концепция в аерокосмичната промишленост и означава процеса на създаване на жилищна среда в условията на необитаема местност, такава като на Марс или Луната. „Не само в науката се нужни такива експерименти, те са необходими също и в реалното „зелено“ изкуство, и за мен Terraform е един от тези експерименти“, казва скулпторът.

terraform2

terraform3

terraform5

terraform7

terraform8

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>