Физици от Австралия предизвикват конвенционалната физика, като симулират изпращане на светлинни частици назад във времето.

patuvane_vav_vremeto_shutterstock

© Shutterstock

Сергей Петров

Пътуването във времето винаги е било атрактивно във филмовата индустрия, но макар в интересните сценарии и нашите лични мечти да е възможно да се върнем назад и да поправим определени грешки, времето винаги се е движело в една посока – напред.

Физиците Тим Ралф и Мартин Рингбауер от университета в Куинсленд, Австралия предизвикват конвенционалната физика, опитвайки се да изпратят светлинни частици назад във времето. В експеримента си те наблюдават симулацията на преминаване на фотон през червеева дупка и неговото взаймодействие с по-стара версия на себе си. Практическата насоченост на това изследване е да провери възможността за пътуване във времето на квантово ниво, както и да унифицира теорията на относителността на Айнщайн с квантовата механика – един от светите граали на модерната физика.

Теорията на относителността, както и квантовата механика представят възможност за пътуване във времето. Има обаче огромна празнина между тези две теории поради величините, които те обясняват и обхвата на полето, което изследват. Квантовата механика обяснява взаймодействието между атомите и частиците, докато теорията на относителността на Айнщайн се занимава с взаймодействията между галактиките и звездите.

Парадоксът на пътуване във времето

Според теорията на Айнщайн, пътуването във времето може и да е възможно, като се следва затворена крива, подобна на времевата (времеподобна крива). От векове обаче дори самата концепция е затруднявала физици и философи, поради “Парадокса на дядото” – идеята, че връщайки се назад във времето, може да предотвратим срещата на баба си и дядо си и следователно да прекратим собственото си съществуване.

През 1991 г. се предвижда, че пътуването във времето в квантовия свят ще избегне подобни парадокси поради характера на квантовите частици – техните свойства са “странни” и “несигурни”. Сега за първи път в историята ставаме свидетели на симулация на подобен сценарий.

„В нашата симулация ние наблюдаваме (както и предвидихме през 1991-ва), че много ефекти, които са забранени в стандартната квантова механика, стават възможни, – коментира Ринбауер. – Например, напълно възможно е да се различат нивата на квантовата система, които обикновено са само частично разграничими. Това позволява да се разчупи квантовият код и нарушава принципа на несигурността на Хайзенберг. Също така демонстрираме, че фотоните имат различно поведение от това на първообраза им.“

Квантово пътуване във времето

Разбира се, това ново откритие няма да ви позволи да се отбиете до древен Рим за бъдещата ви отпуска, но симулацията обяснява в значителна степен логиката на начина, по който светлината пътува през времето и го обвързва с поведението на квантовите молекули. Що се отнася до ваканцията ви в друга епоха, може би ще трябва да почакате още малко. Такъв вид експеримент може да обвърже физиката на най-малкото – атомите с физиката на най-голямото – галактиките.

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>