Всеки човек може да има не едно, а до девет измерения на интелекта, твърди американският психолог Хауърд Гарднър.

Това доколко добре човек може да се справи с попълването на универсален тест за IQ, се смята за мярка за интелигентност. Според американския психолог Хауърд Гарднър всеки човек може да има не едно, а до девет измерения на интелекта, твърди той в статия, публикувана в списание Life Hacker.

Според Гарднър и екипът му деветте подгрупи на интелекта са: пространствен, природен, музикален, логико-математически, личностен, лингвистичен, телесно-кинестетичен, междуличностен и екзистенциален. При това те са независими един от друг – всеки един от тях е автономен.

В книгата си „Границите на разума: теория за множествения интелект“ Гарднър обяснява, че всеки тип интелект има както своите силни страни, така и ограничения. Идеята на психолога се поддържа от колегите му, но и от много педагози. Всички те смятат, че интелектът не може да е обединен в единно цяло и че всяко дете мисли и се учи по своему – съвършено уникално.

Интелектът, както се смята, е до голяма степен генетично обусловен. Резултати от изследване, публикувано наскоро в списание Nature Neuroscience показаха, че за умствените ни способности отговарят два клъстера гени – М1 и М3, които са свързани с паметта, вниманието, скоростта на обработка на информацията и на други когнитивни функции.

Ето най-общите характеристики на всеки от 9-те типа интелект:

Пространствен

Това е способността да мислим в три измерения. Тези хора са добре запознати със ситуацията около тях, те могат мислено да си представят какво би ги очаквало зад ъгъла. Те лесно могат да си спомнят места и случки, които другите отдавна са забравили.

Моряци, пилоти, скулптори, художници и архитекти са носители на пространствения интелект. Хората с такъв интелект обичат лабиринти и пъзели. Те могат с часове да стоят пред една картинка изучавайки я.

Природен

Определя способността на човека да усеща животните и растенията. Тази способност се счита за подарък от нашето еволюционно минало. Великите първобитни ловци са имали тази дарба. Сега този тип интелект продължава да играе важна роля в някои индустрии, а и без нея би било невъзможно да станете професионален бoтаник или агроном. Съвременното общество все по-малко се интересува от този тип интелект, защото ние все повече се отдалечаваме от природата.

Музикален

Способността да различаваме танцови стъпки, ритъм, тембър и тон. Този тип интелект ни позволява да почувстваме, да създаваме и да слушаме музиката. Без него не би могло да има композитори, диригенти, музиканти и певци.

Интересно е, че само музикалния интелект плюс склонността към математиката могат да родят такива хора като барабанистите. Те са склонни да бъдат много добри във филтрацията на външния звук и имат добро и бързо четене.

Логико-математически

Той дава възможност лесно да решаваме сложни математически задачи. Логическия интелект обикновено е добре развит при математиците, учените и детективите.

Младите хора с този тип интелект не са склонни да общуват, те обикновено са затворени, а техните интереса са цифрите, експериментите и логическите задачи.

Личностен

Способността да разбираме мислите и чувствата си, и използвайки знанията си да планираме живота си. Този вид интелект дава възможност на човека добре да оцени своите възможности и грамотно да планира разходите. Очевидно такива хора могат да бъдат добри психолози. Но тези хора могат да бъдат и силно срамежливи.

Лингвистичен

Това е способността да се мисли ясно и да тълкуваме мислите си, дори в много сложни словореди. Езиковия интелект е много важен за поети, писатели, журналисти и общественици.

Младите хора с този интелект харесват да пишат, четат, разказват истории и дори да решават кръстословици.

Телесно-кинестетичен

Способства да се манипулира физиката в човешкото тяло, като се използват различни физически умения. Такива хора са добре ориентирани във времето и пространството. Атлети, танцьори, хирурзи трябва да имат добре развит телесно-кинестетичен интелект.

Междуличностен

Това е способността да разбираш и комуникираш с другите. Той включва ефективна вербална и невербална комуникация, способността бързо да намерите разликите между хората. Също така тези хора имат добър усет за настроението и темперамента на другия.

Учители, социални работници, актьори и политици по дефиниция би трябвало да имат този тип интелект.

Младите хора с развит междуличностен интелект често са лидери сред връстниците си, не защото са по-силни от тях, а защото с тях е интересно да се общува и те разбират лесно чувствата на всеки.

Екзистенциален

Интелект, който помага на човека в борбата с глобални за човечеството въпроси. Например тези хора могат да дадат нова теория за съществуването на човечеството, за безсмъртието или как хората са се появили на планетата Земя.

Виж още: Интелектуалният елит на планетата

Сапиосексуалност: влечение на интелекта

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>