Classroom е част от линията продукти на технологичния гигант, свързани с образованието Google Apps For Education и е в помощ на преподавателите.

google_obrazovanie1-1

Ивана Александрова

На 6 май Google представи новата си образователна платформа Classroom, която ще бъде част от линията продукти, свързани с образованието Google Apps For Education. Новият продукт е предназначен за преподавателите, като неговата цел е да улесни тяхната работа и да им помогне при комуникацията с учениците.

Classroom се базира на принципа, че образователните средства трябва да са прости и лесни за употреба, и да са достъпни за всеки. Новото приложение на Google преплита Google Docs, Drive и Gmail, за да помогне на учителите лесно и бързо да създават, преглеждат и оценяват домашни работи и други задачи. Това става по електронен път, без да носят хиляди тетрадки, листове и други. По този начин преподавателите много бързо могат да видят кой е написал домашното си и кой не е, в реално време да се свързват с учениците за коментари и напътствия.

С Classroom учителите могат веднага да получат обратна връзка от своите ученици, което значително подобрява комуникацията в клас и извън клас. Преподавателите могат да оставят коментари, да задават въпроси, да оставят съобщения на класовете.

Новият продукт на Google е полезен не само на учителите, но и на учениците. Google Drive автоматично създава папка за всеки предмет и за всеки ученик. Това позволява на учениците в реално време да виждат какви проекти и домашни работи имат за изпълнение на своята Assigment Page. Това ще им помогне да не пропуснат или забравят крайния срок на някое задание.

Както и при останалите продукти на Google, свързани с образованието, така и при Classroom няма да има реклами и информацията на учителите и учениците няма да бъде използвана за рекламни цели. Новото приложение в момента е налично само в beta версия и ще бъде предложено за тестване от различни училища и университети, с цел неговото подобряване. Очаква се през септември, с началото на новата учебна година, Clаssroom да бъде пуснат за широка употреба, напълно безплатно за училищата.

New trend

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>