В конкурса могат да участват български граждани до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област.

Небивал интерес породи Националната награда за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука. Това наложи  НДФ “13 века България”  да удължи крайния срок за подаване на документи до 17 часа на 20 януари 2020 г.

В конкурса могат да участват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област. Задължително условие е през 2019 г. кандидатите да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Всеки претендент трябва да представи заявление за кандидатстване, мотивационно писмо, документ за завършено висше образование, документ удостоверяващ приема му за следдипломна квалификация в съответното висше учебно заведение, две препоръки, включително тези представени при кандидатстването за следдипломна квалификация, документи, удостоверяващи иновативните му постижения в съответната професионална област.

За конкурса се кандидатства онлайн на страницата на НДФ “13 века България”

Доста любопитна е статистиката на посещаващите сайта на  НДФ “13 века България” . Те са над 20 хиляди месечно, разделени в три логични категории.

Първата са мотивирани младежи от 20 до 30 и от 30 до 35 години. Във втората влизат амбицирани родители, баби и дядовци. Третата група не са от семейството, но по приятелска линия събират информация.

Забележително е, че при изключително краткия текст на страницата, който се чете за не повече от 30 секунди, посетителите са се задържали средно по 2 минути, което говори, че са осмисляли условията и са се връщали към определени пасажи.

Онези, които са проявили дългосрочен интерес са се връщали на страницата по няколко пъти, за да проверят каква част от необходимите документи могат да набавят. Тъкмо те са един от аргументите срокът да бъде продължен, защото поради коледните празници доста от учебните заведения в чужбина са в дълга почивка.

Иначе начинът за кандидатстване, освен че е онлайн, е максимално опростен. Достатъчно е да се снима документът с телефон и да се приложи към формуляра.

Ако сте убедени, че заслужавате Националната награда, която освен морално има и материално изражение от 5000 лева, с които да подпомогнете образованието и професионалното си развитие, имате допълнително време да кандидатствате – до 17 часа на 20 януари 2020.

За контакти и въпроси:

тел.: +359 2 963 04 27

e-mail: nagradatalant@fund13veka.bg

www.fund13veka.bg

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>