В проекта си Ралука Попеску, фотограф и графичен дизайнер, създава хумористични лога на градове.

4-lon-on

Как се пише съкратено Лондон? Това знае Ралука Попеску, фотограф и графичен дизайнер от Румъния, която е измислила оригинален начин за съкратено записване на имената на някои известни градове. Тя създава лого на града, като свързва част от неговото име с популярен символ на английски език.

Когато от една туристическа агенция получава задача да изработи рекламен банер, тя се замисля как чрез конкретно и комуникативно, разбираемо изображение да представи даден град. Тогава й хрумва тази идея за лого, изработено с чувство за хумор.

Ето част от проекта й.

Bratislava

1-bra-tislava

Bucharest

2-bu-car-est

Istanbul

3-istanbul

Moscow

5-moscow

Berlin

6-bearlin

Cambridge

7-cambridge

Iceland

8-ice-land

Glasgow

9-glassgow

Seattle

10-seattle

Liverpool

11-liver-pool

Manchester

12-manchester

Budapest

buda-pest

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>