Ако искате да освободите мисленето си и самите вие да бъдете промяната, към която се стремите, ето няколко неща, върху които да се фокусирате.

vdahnovenie111-3

Здравка Трайкова

Ако сте креативни, със собствено мнение, мислите в перспектива, любознателни сте, виждате напред в бъдещето, борите се срещу установения ред и възприемате света различно, значи просто сте изпреварили времето си.

Свободомислещите хора се развиват встрани от обществото, в периферията, където структурата и хаосът се пресичат. Те прегръщат непознатото, често пъти живеят на ръба и далече от контрола на институциите и от поведението, възприемано като нормално. Тези напредничави натури не са в плен на доминиращия мироглед и не се страхуват от промяната. Ако искате да освободите мисленето си и самите вие да бъдете промяната, към която се стремите, ето няколко неща, върху които да се фокусирате:

1. Креативността е по рождение. Всеки човек се ражда творец, но институционалното образование го лишава успешно от тази негова естествена склонност, моделирайки го в рамките на обществените възгледи. Учениците не се мотивират да мислят извън тези параметри – те просто следват учебните програми, които ги канализират към висши учебни заведения чрез система от изпити и накрая стават част от работната сила. Креативността си остава скрита вътре във вас, а това образование ви учи как да я забравите, без дори да забележите.

Vdahnovenie32. Груповото мислене и „моралът на стадото“ са тихите враговe на свободомислещия човек. Доста хора несъзнателно следват ритъма на тълпата. И докато се упояват от груповото мислене, те губят силата да претендират за автентичност на собствения си ум, започват да съдят хората според общественото мнение и така се превръщат в обременени личности. Колкото по-малка е групата от съмишленици, в която  сте попаднали, толкова по-фокусирани са мислите ви. Груповото мислене може да бъде и хубаво нещо, когато то не е несъзнателно и заблудено.

3. Мисленето в перспектива е ключов момент. Защото всичко е въпрос на гледна точка. Дори и най-силните вярвания могат да се променят, когато достигнат до нова възможност. Единствено чрез промяна в мисленето това, което обикновено се счита за загуба, може да бъде видяно като нов шанс. На нещастието може да се гледа като на житейски урок, проблемите могат да се превърнат в решения, а провалът – в перспективна възможност за постигане на успех. Когато мислите свободно, вие знаете, че винаги има повече от една гледна точка за определена ситуация. Просто поглеждате на нещата под друг ъгъл.

4. Знанието е постоянно променяща се величина. Консервативните, авторитарните, религиозните и институционалните структури се противопоставят на промяната, защото считат своите познания и възгледи за абсолютни. Дори и науката понякога попада в тези капани. Човекът без предразсъдъци обаче е сигурен в едно – че знанието се променя, и че днешните истини утре може да се окажат най-големите лъжи. Тези широко скроени индивиди бягат надалеч от организации, твърдящи, че знаят нещо или по-лошо – че знаят всичко. Защото са наясно, че човечеството няма и най-малката представа за света, живота и вселената като цяло, въпреки големия скок в бъдещето.

Vdahnovenie

5. Напредничавите натури виждат отвъд собственото си време. Обикновено това са хора с големи идеи и ново виждане за нещата, предпочитат нестандартното, различното, често са неразбрани, готови са да изследват непознати територии и преследват цели, които за околните са нереални. Защото всички останали гледат на света през призмата на своето настояще и не могат да прескочат отвъд тези граници.

Print6. Свободомислещите са готови да се борят срещу натиска на институциите. Обществото има две големи сили. Едната е контролът, осъществяващ се от горе надолу и предаващ се йерархично чрез институциите. Именно тази сила необременените личности отказват да приемат. Те постоянно противодействат на институционалния натиск за придържане към правилата и нормите в обществото.

Другата мощ е тази на промяната, която е изградена отдолу нагоре от определени индивиди, и която бавно се приема от по-големите социални структури. Една откачена новаторска идея, която се е зародила в главата на свободомислещ човек от периферията на обществото, може да бъде възприета и разпространявана, подобно на вирус, докато се превърне в норма.

7. Друг мощен инструмент на освободената натура е промяната на възприятието. Философите спорят за природата на възприятието от векове. Някои твърдят, че то дава реалистична представа за външната реалност, докато други – че възприятието е силно повлияно и фиксирано от собствените знания и вярвания на хората. Всъщност и двете школи са класически пример за цветно възприятие. Един пример: Това, което ви изглежда като чисто бяло, може да бъде само един от нюансите на този цвят за ескимосите, които на практика живеят в бял свят и могат да правят разлика между много бели цветове и дори имат думи, с които описват разнообразието им. Възприемането е различно, а оттук – и реалността.

Свободомислещите разбират, че възприятието е определено и ограничено от собствения мироглед, и че то може да бъде променено. Затова не е учудващо защо много напредничави личности се обръщат към древните култури, които са изучавали този психичен процес в продължение на хилядолетия.

Източник: Missis.bg

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>