Голяма сила трябва, за да осъзнаеш грешките си зад решетките и да пожелаеш да се промениш, като поискаш и прошка, казва екстрасенсът, направлявал екипа от военни в Царичина

Послание на онлайн премиерата на книгата на Сунай Ремзи „Програма за себереализиране“*

Някои хора не обичат да се снимат, но затова пък изпратиха писмени послания на Сунай. Елисавета Логинова – екстрасенсът, направлявал екипа от военни при експедицията Царичина, се включи миналата вечер, след като беше получила покана за тази премиера. А тя беше получила тази покана, защото преди 2 години беше подарила на Сунай книгата си за Царичина, както и всички останали свои книги с автографи. Когато се включи, Елисавета каза, че трябва да напише нещо и ние да го прочетем. Ето какво послание изпрати тя към Сунай:

„Всеки един човек прави грешки в живота свой. Един – по-малки, друг – по-големи.

Повечето хора обаче не осъзнават своите грешки и винаги търсят причината в другите, а не – у себе си.

Трябва да имаш голяма сила, за да осъзнаеш това и да опиташ да се промениш. А още по-голяма сила трябва, да поискаш да се промениш, като поискаш и прошка. Прошка, чрез работа в името на доброто. Доброто, което да правиш ден след ден, без да търсиш признание. Така то – Доброто става твое верую, твоя потребност.

Сигурна съм, че именно такъв човек е Сунай Ремзи Мехмед.

Той прави може би най-трудното – върви по нов, себеосъзнат път – пътя на Доброто. Той утвърждава днес вярата в това, че когато ти искаш, ти можеш да промениш живота си напълно. Напълно, като го преоткриеш. Като го преоткриеш и осъзнаеш безкрайната и многолика негова красота. Това е силата на дух и вяра.

Аз зная това, през което Сунай е преминал. Оценявам това, което той прави. И зная, че той наистина има нужда от подадена ръка за насърчение. Помощ, за да продължи уверено по новия път свой. 

Ти имаш моята подкрепа, Сунай. Аз вярвам в правотата на твоята мисия. Успех на книгата твоя.“

Елисавета Логинова

* Словото е от проведената на 10 януари 2021 г. онлайн премиера на 7-мата книга на Сунай Ремзи – „Програма за себереализиране“.

Две седмици по-късно екип от приятели на Сунай Ремзи монтира записа от онлайн премиерата. Получи се нещо, което не беше правено до момента.

“Филмирана онлайн премиера” е експеримент, който се прави за пръв път в България, в условията на пандемия. Филмът е създаден през януари 2021 г. с некомерсиална цел и с доброволния труд на екип от журналисти, писатели, общественици, социални предприемачи, будители.

Основната ни цел беше безпрецедентният случай с уникалните социални проекти на лишения от свобода Сунай Ремзи да не остане “заключен” зад решетките на затвора Белене.

Този филм е посветен на Доброто като кауза, цел, смисъл и начин на живот – водеща ценност за Сунай Ремзи и за всички нас.

Над филма работиха:

Боряна Антимова, автор

Борислав Радославов, модератор

Владимир Чернев, монтаж

P.S. На 4 февруари 2021 г. Сунай Ремзи беше освободен условно предсрочно.

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>