Солите във всички цветове на дъгата, които избиват на повърхността от горещи извори, кристализират и застиват в причудливи форми.

Далол – едно от най-красивите места на земята, е спящ вулкан, който се намира в  близост до изоставено село в Етиопия. Далол и околностите му са известни като най-горещото място на земята, защото в периода 1960-1966 г. на това място е отбелязан абсолютен рекорд на средната годишна температура (+34 C). Температурата не е единственото нещо, с което е  известна местността  Далол.

Местните пейзажи изглеждат като извънземни поради калиевите соли, манган и желязо, които избиват на повърхността от горещи извори и са оцветени в почти всички цветове на дъгата. Солите, които излизат на повърхността, бързо кристализират  и застиват в причудливи форми. Понякога застиналите стълбове достигат  до 40 метра височина.

Вулканът Далол се намира в Данакилската депресия, в Североизточна Етиопия. В географията терминът „депресия“ е местност от сушата, чиято надморска височина е по-ниска от нивото на световният океан. Депресиите са безотточни области и ако към тях тече река, в най-ниската част се образува солено езеро.

Разположен на височина от 48 метра под морското равнище, Далол държи рекорда за най-висока средна годишна температура на земята – около 34°C.

Това е най-ниският вулкан на нашата планета. Образувал се е в следствие на дълбокото проникване на магма в разположените там миоценови отлагания и последваща хидротермална активност. През 1926 г. на мястото е имало силно скално изригване, в резултат на което се е образувал „извънземният“ кратер със странни солени образувания и окраски. Вулканът е „скрит“ под пласт сол, който е с дебелина почти километър.

Действащ е и до днес и постоянно напомня за себе си през дребните куполи. В пазвата на неблагоприятният вулкан виреят някои видове бактерии, които участват в сложни химични процеси. Тяхна е заслугата за този невероятен сюрреалистичен пейзаж.

Виж още:

Това пейзаж от Земята ли е?

Невероятни природни феномени

Неземни природни чудеса

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>