С момчето трябва да се занимава таткото. Нещо повече – от неговото собствено раждане, а не от това на детето му.

История. За това, че бащата трябва да възпитава момчето в семейството, за да израсне истински мъж, има много теории. Този интересен текст за оригинален поглед върху възпитанието на момчето от известно време се “разхожда” из социалните мрежи. С неизвестен автор. Публикуваме го заради стойностните послания, които ни карат да се замислим. И заради въпросите, които поставя.

“Жените се оплакват. Постоянно се оплакват, че мъже наоколо няма. Жените нека се оплакват. Възпитават синовете си като момичета. Резултатът е закономерен. ”

Първо: С възпитанието на момчето трябва да се занимава бащата.

Нещо повече – от раждането. Неговото раждане, а не от раждането на сина му. Защото възпитанието в семейството – това не са нравоучения. Момчето копира модела на поведение на баща си, а не думите му.

Въпрос към майките: “Дали искате вашият син да стане същият като съпруга ви“?

Второ. Мъжът трябва да бъде силен.

А какво означава това? Да може да взема решения и да поема отговорност за тези решения.

Въпрос към родителите – дали синът ви е се учи да взема собствени решения и да поема отговорност за тях?

Трето. Да се вземат решения и да се поема отговорност са двете страни на една и съща монета.

Свобода от една страна. Ограничаване на свободата – от друга.

Пример: Мъжът взима решения, но отговорност за тях носи неговата жена. Това не е мъж, а мамино синче. Мъжленце.

Мъжът не взема решения, но носи отговорност за тях. Това не е мъж. Под чехъл.

Четвърто. Свободата започва със самоограничения.

Има такава източна поговорка “Първи пият вода камилите, защото те нямат ръце. Втори пият мъжете, защото нямат търпение. Последни пият жените. ”

Схема за възпитание (за татковци !!): “Най-доброто – е за майката. Защото тя е момиче. После за котката – защото тя е безпомощна и зависима от нас. И тогава вече сме ние с теб. Защото ние сме мъже. ”

Пето. На каква възраст детето става мъж? Когато се осъзнаe като личност.

Психолозите знаят тази възраст. Три години. Да, майки. Три години.

Именно от тази възраст трябва постоянно да вдъхновявате сина си – “Ти си мъж!”

Именно от тази възраст трябва да го научите на нормалната мъжка дума “Трябва!”

Мъжът трябва. Да може да търпи. Да може да преодолее себе си. Да може да греши. Да бъде нежен. Да може да бъда груб. Да може да бъде различен. Да бъде в състояние да отговаря за думите си. Мъжът трябва да умее да бъде такъв.

Шесто. Към детето трябва да се отнасяте като към възрастен.

Това не означава, че не е необходимо да си играете с него, да не прощавате грешките му, да не му се усмихвате и да го галите.

Седмо. Детето може да греши.

То изследва света около себе си, проучва неговите граници. Знаете ли защо мъжете са като децата? Защото мъжете също се опитват да отместват границите на този свят. Мъжът трябва да бъде с неспокоен дух. Той е движещата сила на човечеството. А жената – силата, която го съхранява.

Вие не трябва да наказвате детето за неговите грешки. Трябва да се коригира. То. Самостоятелно. Но с ваша помощ.

There are no comments.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>